شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
احکام

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
يازهرا س
سلام عليکم.امروز من بادوستم توي کلاس پولامونو عوض کرديم.يعني من اسکناس پونصدتومني دادم ودواسکناس دويستي ويک اسکناس صدي ازش گرفتم.بعد يه دفعه دوستم گفت پولات ريخته زمين.برگشتم ديدم که همون 500تومن افتاده زمين برش داشتم اما به جاي دوتا دويستي سه تادويستي بود.مطمئن بودم يکيش مال من نيست.اسکناس جديد رونگاه کردم روش مهر زده بود وبه عربي نوشته بود(( متبرک من داخل ضريح الامام حسين ع))
يازهرا س
تصميم گرفتم يکي از دويستي ها رو بذارم جاش واونو بردارم.اما گفتم اين دوتا پول ارزش معنوي يکسان ندارن وامکان داره صاحبش راضي نباشه.ازدوستام که ميزشون اون اطراف بود هم پرسيدم پول مال اونا نبود. ميتونم پولمو با اون عوض کنم يانه؟
mp3 player شوکر
گروه مسـأله شرعي
vertical_align_top